วิเคราะห์เจาะลึก

นายกฯห่วงปชช.ประสบภัยน้ำท่วม ฝากติดตามข่าวใกล้ชิด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ว่า ในช่วงเวลานี้ พี่น้องประชาชนในภาคใต้ หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง โดยรัฐบาลได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การป้องกันเหตุจมน้ำ ซึ่งได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า เช่นการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด ทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ และทหาร ต้องช่วยกันระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ปลอดภัย อุ่นใจ และกลับมาดำเนินชีวิตเป็นปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยการฟื้นฟูการสำรวจความเสียหายต้องพร้อมปฏิบัติทันทีภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลง

ย้ำนักวิจัยลงหอคอยนำทัพ ร่วมเคลื่อน Thailand 4.0

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายในการบรรยายเรื่อง “โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ว่า ตนอยากให้นักวิจัยไทยพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการประเทศได้ในอนาคต โดยมีหัวใจสำคัญคือขับเคลื่อนประเทศไปสู่“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความหวัง เป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และพอเพียง ดังนั้นจึงต้องร่วมกันสร้างคนไทย 4.0 ให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เรียนแล้วนำไปใช้ทำมาหากินและอยู่ในโลกใบนี้ได้ ไม่ใช่เพียงรู้แล้วผลิตเองได้แต่ต้องแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นด้วย รวมถึงการมีสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดช่วงชีวิต

นายกฯย้ำรัฐบาลสร้าง “สะพาน” เพื่อคนไทยก้าวข้ามอุปสรรค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ว่า ในปี พ.ศ.2560 นี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญในการเตรียมการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตามครรลองที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะ ด้วยกระบวนการที่เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง เน้นสร้างความปรองดอง “รู้ รัก สามัคคี” และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะเมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์ เราก็ได้ประโยชน์ ตาม “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9ที่พระราชทานไว้

นายกฯอัญเชิญสคส.พระราชทาน ร.9 อวยพรปีใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า นับเป็นระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” ด้วยทรงมุ่งหวังเพื่ออำนวยพรให้พสกนิกรของพระองค์มีความสุข และเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่พระองค์ได้พระราชทานส.ค.ส.ให้ปวงชนชาวไทย อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากมีพระราชประสงค์ ที่จะ “ส่งความสุข” ในช่วงปี และตลอดศกใหม่แล้วยังทรงให้สติให้ปัญญา ให้ข้อคิดและแนวทางในการดำรงชีวิต รวมทั้ง ให้กำลังใจต่อสู้ เพื่อเอาชนะต่ออุปสรรค นานัปการ อีกด้วย

สังคมได้ประโยชน์อะไร??? จากพ.ร.บ.คอมฯฉบับใหม่

กระแสการต่อต้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... หรือพ.ร.บ.คอมฯจากประชาชนส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากหลักความเป็นจริง ในเรื่องของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและการกระทำเพื่อการสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไป ภายใต้คำว่า “Single Gateway”

นายกฯชวนเลือกซื้อของขวัญงาน “OTOP CITY 2016” ฝากปชช.รักษาสุขภาพช่วงปีใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ว่า เนื่องด้วยใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วในสัปดาห์หน้านี้ หากประชาชนมีความสนใจที่จะหาของขวัญปีใหม่มอบให้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตนขอเชิญชวนให้มาเที่ยวช้อป ชมสินค้าได้ภายในงาน OTOP CITY 2016 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี