คลังข้อมูล

October 26

บทเพลงซึ้งถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 กลั่นจากใจอาลัยผ่านเสียงร้องศิลปินดัง

ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมาถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศ ที่เชื่อว่าจะตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศไปตราบนานเท่านาน จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นถึงการแสดงออกซึ่งความอาลัยและจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านในรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณท้องสนามหลวง การวาดภาพของบรรดาศิลปินรวมถึงนิสิตนักศึกษา และยังมีกิจกรรมอื่น ๆอีกมากมาย

อ่านต่อ
October 23

ฟังกันหรือยัง ! 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์

อัจฉริยภาพทางดนตรีในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของดนตรี พระองค์ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” พระองค์ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลมเช่นแซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต รวมทั้งเปียโน และกีตาร์์ ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลง และเพื่อทรงดนตรี ร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์ ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก โดยทรงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง ทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้อง ซึ่งมีคตินานัปการ และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมิให้เกิดความย่อท้อในการทำความดี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและสังคม ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมในหลายด้าน อาทิทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษา โดยเสด็จฯไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่นานกว่า 10 ปี แม้ในคราวเสด็จเยือนต่างประเทศก็ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระปรีชาสามารถด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ ที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งแม้แต่ในเรื่องของดนตรีก็มิได้เว้น นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้จริง ๆ

อ่านต่อ
October 14

ผู้นำโลก ร่วมส่งสารแสดงความเสียใจ

ผู้นำโลก ร่วมส่งสารแสดงความเสียใจ

อ่านต่อ
October 14

คำต่อคำ แถลงการณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กรณี พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสวรรคต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระบุว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่าน วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิด และไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยิน ก็มาถึง เมื่อสำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

อ่านต่อ
June 15

ถึงคิวคนจน ! คลังเล็งจัดรัฐสวัสดิการช่วยผู้มีรายได้น้อย

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมในโครงการ e-Payment ภาครัฐ

อ่านต่อ
June 08

ครม.คลอดพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ

ในที่สุดสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอก็กลายเป็นจริง เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.....ตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้แทนพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ส่วนรายละเอียดของกฎหมายจะเป็นเช่นไร ใครต้องรับภาระจากกฎหมายฉบับดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก infographic

อ่านต่อ